Preloader Image
  • info@kaleyasamosgb.com.tr
  • +90 318 666 25 55

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

• İşverene iş güvenliği konusunda Rehberlik ve Danışmanlık,
• Yasal mevzuatın takibi ve bilgilendirme,
• İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
• Teknik periyodik kontrollerin takibi
• Risk değerlendirilmesi,
• Acil durum planlarının hazırlanması,
• İç yönetmeliğin hazırlanması,
• İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması ve arşivlenmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği yıllık çalışma ve eğitim programının hazırlanması,
• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek.