Preloader Image
  • info@kaleyasamosgb.com.tr
  • +90 318 666 25 55

KALE YAŞAM

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Kurucularımız; sağlık alanında bilgi birikimi ve tecrübelerini iş sağlığı ve güvenliği alanında da hayata geçirmek, bilgi ve birikimlerini birleştirmek, kurumsal bir yapı oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında etkili, kalıcı, güvenilir hizmetler sunmak amacı ile Kale Yaşam Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Kanunun emrettiği bu çalışmaları yetkin ve tecrübeli uzmanlarımız ile yapmaya,işyerlerinizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına ve böylece iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlamaya ve ‘KEŞKE DEMEDEN ÖNCE’, çözüm ortağınız olmaya talibiz.

HAKKIMIZDA

Hizmetlerimiz

Kale Yaşam Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak risk değerlendirmesi yapar ve sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlar.

İşyeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ilgili eğitimleri verilmesi konusunda rehberlik yapar.

Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışır.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitimler kapsamına alınmış olup sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan kişiler tarafından yapılabilir.

Laboratuvar ve İş Yeri Ortam Ölçümleri

Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi, Kulak Odyo Testi, Tam Kan, Kanda Ağır Metal Ve Kimyasal Testler, Göz Muayenesi, Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler ve Aşılar

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik test ve kontroller, makine veya iş ekipmanı kullanılan her işyerlerinde yapılması gereken ve makine muhendisi/teknisyeni gibi teknik personeller tarafından yapılan rutin işlemlerdir.

Teklif İsteyin

Sizde Kale Yaşam ailesine katılmak istiyorsanız teklif isteyin.