Preloader Image
  • info@kaleyasamosgb.com.tr
  • +90 318 666 25 55

İŞ YERİ HEKİMİ

• İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık,
• İşe giriş ve işe dönüş muayeneleri ve raporları,
• Periyodik sağlık kontrolleri,
• Yasal mevzuat takibi ve bilgilendirme,
• İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması ve arşivlenmesi,
• Çalışma ortamı gözetimi,
• İş sağlığı ve güvenliği yıllık çalışma programı hazırlanması,
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi.

diğer sağlık personeli

• İş yeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
• İş yeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinden iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak,
• Çalışanların Sağlık Eğitiminde görev almak.

sağlık tarama HİZMETLERİ


• Akciğer Grafisi
• Odiometri (İşitme Testi)
• Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
• Portör Muayenesi
• Aşılar
• Laboratuvar Tetkikleri
• Kan sayımı (Hemoğram), tam idrar tahlili, karaciğer fonksiyon testleri (AST, ALT, GGT), böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin), hepatit B testi, serolojik tetkikler, idrarda/kanda kurşun, tolüen, feneol, vanilmandelik asit, hipurik asit vb.