SAĞLIK HİZMETLERİ

Akciğer Grafisi
Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiğinde tomografi, sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirmelerinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda;
• P-A Akciğer Filmi
• Akciğer Tomografisi
• Lateral Akciğer Filmi
• Sipirometrik incelemeler yapılmaktadır.
Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi
Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek Akciğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir.

Kulak Odyo Testi
Odyolojik inceleme testleri ISO 8-1983 uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir. Gürültülü işlerde çalışanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek rapor edilmektedir.

Tam Kan
Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.

Kanda Ağır Metal ve Kimyasal Testler
“Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” gereğince, kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan işçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb. maddelerden oluşmaktadır.

Tetanos Aşısı
Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetidir.

Göz Muayenesi
Ekranlı araçlar yönetmeliği kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.

Gaita Kültürü - Burun kültürü - Boğaz Kültürü – El Kültürü
Gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.